Vraag en doelstelling

IVO is in 2006 gestart met een grootschalig landelijk, longitudinaal onderzoek naar het internetgebruik jongeren van 11 tot 16 jaar. Sindsdien is het onderzoek in 2007, 2008, 2009, en 2010 herhaald. Ondertussen wordt de zesde meting (2011) uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om ‘een vinger aan de pols te houden’ en ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van kinderen en jongeren, en in de mogelijke gevolgen daarvan, tijdig te registreren en wereldkundig te maken. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn: internetgebruik voor schooldoeleinden, compulsief internetgebruik waaronder gamen (ook wel ‘gameverslaving’ genoemd), online pesten en internetgerelateerde opvoeding door ouders. Bij elke meting staan bepaalde thema’s centraal: in de eerste meting werd de nadruk gelegd op Cyberpesten en Compulsief (dwangmatig) internetten onder jongeren, terwijl de tweede meting zich vooral richtte op de rol van de ouders bij het ontstaan of het voorkómen van internetgerelateerde problemen bij hun kinderen. In de derde en vierde meting van de Monitor Internet en Jongeren stond het thema “Online Gamen” centraal, vanwege de explosieve ontwikkeling rondom deze zogenaamde virtuele werelden waarin online games met anderen worden gespeeld. In de vijfde en zesde meting blijft deze aandacht voor gamen, maar is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op internetgebied – zoals Twitter, draadloze toegang, en internet op de mobiele telefoon.


Publicaties
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2010-2012: Het (mobiele) gebruik van sociale media en games door jongeren (pdf, 709 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2006-2010: Nederlandse jongeren op internet: applicaties, (overmatig) gebruik en de relatie met middelengebruik (pdf, 662 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2006-2009: Wat doen jongeren op internet en hoe verslavend is dit? (pdf, 508 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2008: Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongeren (pdf, 523 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2008: Videogames en Nederlandse jongeren (pdf, 497 KB)
Rapport Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007: Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding (pdf, 1,2 MB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2007: Excessief en compulsief internetgebruik: een kwalitatieve analyse (pdf, 298 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2006: Pesten op Internet en het Psychosociale Welbevinden van Jongeren (pdf, 635 KB)
Factsheet Monitor Internet en Jongeren 2006: Compulsief internetgebruik onder Nederlandse jongeren (pdf, 516 KB)


Financiers

Een deel van de rapportages voor dit langlopende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kennisnet (ontwikkelingen van 2006 tot en met 2010). ZonMw, Stichting Volksbond Rotterdam en Stichting Kennisnet financierden de metingen in 2010 en 2011.


Onderzoekers

Drs. Tony van Rooij, Dr. Regina van den Eijnden, Tim Schoenmakers, Die van de Mheen, Gert-Jan Meerkerk en onderzoeksassistenten Bianca de Ruiter en Ingrid Nan.