Dit project komt voort uit de wens van het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) om huisartsenpraktijken in Arnhemse achterstandswijken te ondersteunen om hun patiënten die chronisch benzodiazepinen (benzo’s) gebruiken, te helpen dit gebruik te minderen of hiermee te stoppen.

Doelstelling

Het doel van het project is om chronisch benzogebruik onder patiënten van Arnhemse huisartsenpraktijken in achterstandswijken terug te dringen. Daarnaast werken we toe naar een handreiking waarmee ook andere huisartsenpraktijken aan de slag kunnen.

Opzet

Aan dit project nemen de praktijkondersteuners (POH-GGZ) van een achttal Arnhemse huisartsenpraktijken deel. Zij voeren een gecombineerde interventie uit, waarbij wij hen projectmatig ondersteunen. Deze interventie bestaat uit het verzenden van een zogenoemde stopbrief, het werken volgens de principes van motiverende gespreksvoering en het aan de patiënt aanbieden van een ‘werkboekje’ dat dient ter ondersteuning van de afbouw van de benzo’s. Zowel de stopbrief, als het werkboekje, maken wij geschikt voor mensen die moeite hebben met taal. Gedurende het project volgen we het proces en vragen we naar de ervaringen van de deelnemende praktijkondersteuners. Op basis hiervan komen we tot een handreiking, die we samen met het werkboekje breed beschikbaar stellen en waarmee andere huisartsenpraktijken eenzelfde traject kunnen doorlopen.

Looptijd

Januari – oktober 2022

Financier

Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)

Onderzoeksteam

Cas Barendregt en Simone ‘t Hooft (Onderzoeksinstituut IVO)