Resultaten

Achtergrond
Dit project kwam voort uit de wens van het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) om huisartsenpraktijken in Arnhemse achterstandswijken te ondersteunen om hun patiënten die chronisch benzodiazepinen (benzo’s) gebruiken, te helpen dit gebruik te minderen of hiermee te stoppen.

Doelstelling
Het doel van het project was om chronisch benzogebruik onder patiënten van Arnhemse huisartsenpraktijken in achterstandswijken terug te dringen. Daarnaast werkten we toe naar een handreiking waarmee ook andere huisartsenpraktijken aan de slag kunnen.

Opzet
Aan dit project namen de praktijkondersteuners (POH-GGZ) van een achttal Arnhemse huisartsenpraktijken deel. Zij voerden een gecombineerde interventie uit, waarbij wij hen projectmatig ondersteunden. Deze interventie bestond uit het verzenden van een zogenoemde stopbrief, het werken volgens de principes van motiverende gespreksvoering en het aan de patiënt aanbieden van een ‘werkboekje’ dat dient ter ondersteuning van de afbouw van de benzo’s. Zowel de stopbrief, als het werkboekje, maakten wij geschikt voor mensen die moeite hebben met taal. Gedurende het project volgden we het proces en vroegen we naar de ervaringen van de deelnemende praktijkondersteuners. Op basis hiervan kwamen we tot een handreiking, die we samen met het werkboekje breed beschikbaar stelden en waarmee andere huisartsenpraktijken eenzelfde traject kunnen doorlopen.

Looptijd
Januari – oktober 2022

Financier
Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)

Onderzoeksteam
Cas Barendregt en Simone ‘t Hooft (Onderzoeksinstituut IVO)