Vraag- en doelstelling

Door het ministerie van VWS en de stuurgroep Resultaten Scoren is medio 2008 de aanzet gegeven voor het opstarten van een monitor voor de voorzieningen voor de jeugdverslavingszorg. Doel van het project is het opzetten van een systeem van reguliere meting en onderlinge uitwisseling van gegevens over cliëntkenmerken, behandelprocessen en behandelresultaten [monitoring], zodanig dat deze leiden tot:

  • Een overdraagbare en toetsbare beschrijving van bestaande praktijken;
  • Verbetering van die praktijken op grond van terugkoppeling van deze gegevens en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Het NISPA en het IVO hebben deze monitor opgezet.

Opzet onderzoek

De monitor is opgezet volgens de methode van het Masterprotocol van Resultaten Scoren: voorbereiding, literatuurstudie, vaststellen programma van eisen, formuleren en toetsen van de monitor, een interne en externe pilot, implementatie en onderhoud. De monitor is in nauwe samenwerking met de verslavingszorginstellingen ontwikkeld, met drie werkconferenties. Het onderzoek sluit nauw aan bij andere monitorprojecten van NISPA, zoals de IMC- en DD monitorprojecten en de monitor Residentiële Voorzieningen.
Zie ook: www.monitorprojecten-nispa.nl.


Onderzoekers

Uitvoerend onderzoeker: Anke Snoek (IVO)
Projectleider: Gerdien de Weert (NISPA / Julius Centrum UMC)
Cor de Jong (NISPA) en Dike van de Mheen (IVO)