Een evaluatie van de eerste ervaringen van professionals

Doelstelling
Een belangrijke uitgangspunt van de specialistische jeugdhulp is het voorkomen van uithuisplaatsingen van jongeren met ernstige gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, en/of psychiatrische problemen. Deze jongeren worden zoveel mogelijk ambulant begeleid en een eventueel residentieel traject wordt zo kort mogelijk gehouden. Om dit uitgangspunt te bevorderen, zet jeugdzorginstelling Schakenbosch vanaf 2018 een vernieuwd zorgaanbod in.

Onderdeel van het vernieuwde zorgaanbod in de regio Rijnmond is een integrale samenwerking van Schakenbosch met de bestaande Functional Assertive Community Treatment teams (FACT-teams) van de Parnassia Groep. Het IVO voert een tussentijdse peiling uit met als doel de eerste ervaringen van professionals met de nieuwe werkwijze in kaart te brengen. In het onderzoek komen eventuele knelpunten in de werkwijze in een vroeg stadium aan het licht. De resultaten kunnen vervolgens input bieden om de werkwijze tussentijds bij te sturen.

Opzet onderzoek
We houden semigestructureerde interviews met de betrokken professionals, waaronder zorgverleners en managers. Aan het eind van het project organiseren we een focusgroep met de betrokken professionals.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Looptijd
september 2018 – december 2018

Resultaat
Onderzoek: Naar een integrale samenwerking tussen jeugdzorginstelling Schakenbosch en FACT-teams in de regio Rijnmond (maart 2020)

Onderzoeksteam
Tessa Magnée (projectleider)
Pamela Lucas (onderzoeker)
Barbara van Straaten (senior onderzoeker)