Vrije wil of willoos werktuig:


Autonomie en bemoeizorg 


Dinsdag 27 november: 14:30 – 17.00


Beurs-WTC, Rotterdam


 


Is verslaving een hersenziekte die de patiÌÇnt onderwerpt of is er, zoals Dalrymple veronderstelt, nog zo iets als vrije wil? In hoeverre is een verslaafde nog in staat om ?autonoom? te handelen? En zo niet, is dit dan een rechtvaardiging voor bemoeizorg? Hierover gaat het tweede seminar van het IVO over bemoeizorg: de spanning tussen autonomie en bemoeizorg, vooral bij verslavingsproblematiek.


 


Prof. dr. Niels Mulder, hoogleraar OGGZ, zal zijn visie op


bemoeizorg uiteen zetten. Volgens hem worden patiÌÇnten met ernstige verslaving soms een ?willoos werktuig? van hun verslaving. Hij bespreekt de gevolgen van verslaving voor het denken, willen, voelen en handelen van de patiÌÇnt. Daarnaast wordt toegelicht waarom bemoeizorg soms noodzakelijk is: niet ingrijpen heeft ook allerlei negatieve consequenties voor zowel de maatschappij als de persoon zelf.


 


Dr. Maartje Schermer is arts en filosoof. Zij promoveerde in 2001 in Amsterdam op het proefschrift The different faces of autonomy ? patient autonomy in hospital practice and ethical theory, een onderzoek naar het autonomie begrip in zorgcontexten. Maartje Schermer zal vanuit een filosofisch-ethische invalshoek reflecteren op het betoog van Niels Mulder en de spanning tussen respect voor autonomie en gedwongen zorginterventies of ?bemoeizorg?.


 


Afsluitend zal een uitvoerig debat tussen de sprekers en het publiek plaatsvinden.


 


Datum en tijd


 Dinsdag 27 november: 14.30 ? 17.00


 


Aanmelden


De toegang is gratis.


U wordt vriendelijk verzocht om u aan te melden bij ons secretariaat (010‑4253366 of via secretariaat@ivo.nl).


 


Wij stellen het op prijs als u anderen die geÌønteresseerd zijn in het onderwerp op dit seminar attent wilt maken. Alvast bedankt.


 LocatieBeurs – World Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam (zie http://www.wtcrotterdam.nl )


 


U kunt vanaf 14:15 uur terecht.


 


LET OP: In Rotterdam-Centrum geldt overal betaald parkeren. Dit kan (m.u.v. de parkeergarages) uitsluitend met een chipknip en niet met contant geld!