Vraag- en doelstelling

De doelstelling van het literatuuronderzoek is de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak van SolutionS. Het onderzoek richt zich in principe op de behandeling van alcohol- en drugsverslaving. De aanpak van Solutions heeft een aantal specifieke kenmerken, waaronder de mogelijkheid tot directe opname, de toewijzing van een counsellor en de behandeling die bestaat uit een combinatie van het Twelve Step Minnesota Model en cognitieve gedragstherapie.

 

Onderzoeksvragen

1.   Welke effecten hebben de onderdelen van de aanpak van Solutions onafhankelijk van elkaar op (langdurige) abstinentie van alcohol/drugs?

2.   Welke effecten hebben de gecombineerde onderdelen van de aanpak van Solutions op (langdurige) abstinentie van alcohol/drugs?

 

Opzet

a.   Telefonische ronde

b.   Literatuuronderzoek

      c.   Beoordeling literatuur

d.   Rapportage

  

Opdrachtgever
SolutionS


Onderzoekers

Drs. Anke Snoek, onderzoeker

Drs. Agnes van der Poel, projectleider


Publicatie

SolutionS: Een evidence-based oplossing voor verslaving? (Pdf, 1,1 MB)