Vraag- en doelstelling

Als reactie op de verontrustende berichten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwaliteit van de Nederlandse methadonprogramma’s, is de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) ontwikkeld door het Nijmeegse instituut NISPA. Het IVO en NISPA ondersteunen samen de invoering van de richtlijn bij de methadonverstrekkingsunits van verslavingszorginstellingen. Daardoor kan deze op uniforme wijze werken en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het doel was de richtlijn eind 2007 bij minstens vijf verslavingszorginstellingen in te voeren.


Opzet

Het NISPA coƶrdineert de kennisontwikkeling en implementatie en het IVO de kwaliteitsbewaking en evaluatie. Voor de instellingen die deelnemen aan het ondersteuningstraject bestaat de ondersteuning uit visitatierondes. Ook kregen zij advisering over het implementatieplan, scholingsmodules en trainingen, een verkorte versie van de RIOB voor hulpverleners en een folder met patiƫnteninformatie. Daarnaast is een landelijke structuur opgezet (leergroep, denktank) voor uitwisseling van kennis en ervaringen, met als doel landelijke kwaliteitsverbetering van de opiaatonderhoudsbehandeling, optimalisering van de RIOB en een basis leggen voor een landelijke benchmarkstructuur.


Publicatie

Ondersteuning landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (pdf, 587 KB)


Opdrachtgever

GGZ Nederland


Onderzoekers

Ir. Elske Wits (IVO) en drs. Chris Loth (NISPA)