Achtergrond
Problematisch alcoholgebruik is een van de risicofactoren voor het ontwikkelen van problematisch gokken. Omgekeerd weten we ook dat mensen met (een risico op) problematisch gokken significant meer kans hebben om (problematisch) alcohol te gebruiken dan andere mensen. Onbekend is wat de aard en omvang van (problematisch) alcoholgebruik is onder mensen die gebruik maken van speelcasino’s, speelhallen en cafés met speelautomaten (de landbased sector van kansspelen), wat de aard en omvang is van (problematisch) gokken en alcoholgebruik en in welke mate (problematisch) alcoholgebruik en (problematisch) gokken elkaar in deze specifieke context
beïnvloeden.

Doelstelling
In dit onderzoek verkennen we de aard en omvang van (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van gokken en alcoholgebruik in de Nederlandse praktijk.

Opzet
In het onderzoek passen we een combinatie van methoden toe: literatuuronderzoek; analyse van registratiegegevens; en interviews met relevante partijen. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zal de verzamelde informatie in samenhang worden bezien en geanalyseerd. Zo verkrijgen we inzicht in de aard en omvang van (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van gokken en alcoholgebruik in de Nederlandse landbased sector van kansspelen. De verzamelde gegevens uit literatuur en interviews vormen bovendien een basis voor het formuleren van mogelijke verbetermaatregelen en de verwachte maatschappelijke opbrengsten en kosten hiervan.

Looptijd
Juli 2020 – november 2020

Resultaat
Publicatie: Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving (april 2021)
Nieuwsbericht: Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient (april 2021)

Financier
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksteam
Breuer&Intraval: A. Kruize, M. Sijtstra en I. Schoonbeek
Onderzoeksinstituut IVO: E. Wits, S. van Asperen-’t Hooft en G. Nagelhout