Oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren

 

Met oneigenlijk gebruik van medicijnen wordt bedoeld: het gebruik van medicijnen die niet op voorschrift van een arts zijn verkregen en die gebruikt worden voor de opwekkende of juist sedatieve effecten, net zoals mensen cocaïne of speed gebruiken voor het opwekkende effect, en heroïne of alcohol voor de sedatieve effecten. De medicijnen worden niet gebruikt omdat iemand ziek is. Het oneigenlijk gebruik van medicijnen is dus vergelijkbaar met het gebruik van drugs. Belangrijk is dat het oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen grote problemen kan veroorzaken: zowel lichamelijk als psychisch als sociaal. In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar het oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren. Dit verkennende onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

¤ Welke geneesmiddelen worden aan jongeren door huisartsen voorgeschreven?

¤ Hoeveel jongeren gebruiken geneesmiddelen op een oneigenlijke manier (zonder voorschrift)?

¤ Is er sprake van een trend in het oneigenlijke gebruik van geneesmiddelen door jongeren?

¤ Hoe en waar verkrijgen jongeren deze geneesmiddelen?

¤ Met welk doel gebruiken jongeren deze geneesmiddelen?

 

Opzet onderzoek

We maken gebruik van bestaande bronnen: literatuuronderzoek, onderzoek in archieven van tijdschriften en kranten, informatie opvragen bij instellingen voor gezondheidszorg en bij belangengroepen van jongeren. Een eerste getal over het aantal jongeren dat in het afgelopen jaar oneigenlijk medicijnen heeft gebruikt wordt verkregen middels de opname van een vraag in een landelijk onderzoek onder circa 5.000 scholieren van 12 t/m 16 jaar. Als laatste gaan we het onderwerp aansnijden op verschillende internetfora waarop jongeren actief zijn. Dit levert anekdotische informatie op, ter illustratie van de literatuur en het eerste prevalentiecijfer.


Financier

Stichting Volksbond Rotterdam

 

Publicaties

Rapport Oneigenlijk gebruik van medicijnen bij jongeren (Pdf, 749 KB)

 

Onderzoeksteam

Drs. Raymond Vet, drs. Agnes van der Poel (projectleider)