Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands.

De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats op 5 oktober 2016 om 15.30 in het Erasmus Medisch Centrum, Prof.dr. Andries Queridozaal


Vraag en doelstelling

Het aantal mensen in Nederland dat feitelijk dakloos is, lag in 2015 op ongeveer 31.000. Naast geen dak boven hun hoofd hebben dakloze mensen vaak gezondheidsproblemen, psychische aandoeningen en/of psychosociale problemen. Dit proefschrift gaat over de situatie van dakloze mensen in Nederland en ontwikkelingen in hun situatie over de tijd. Het heeft tot doel om a) aan dakloosheid gerelateerde factoren – middelengebruik, verstandelijke beperkingen en zorgbehoeften – te onderzoeken onder dakloze mensen in Nederland, alsmede ontwikkelingen hierin over tijd, b) voorspellers van stabiele huisvesting te onderzoeken, en c) veranderingen in indicatoren van sociale uitsluiting te onderzoeken. Meer inzicht in deze factoren is relevant voor praktijk en beleid, bijvoorbeeld voor het organiseren van passende zorg.


Opzet onderzoek

Dit proefschrift is gebaseerd op data van een groot onderzoek onder dakloze mensen: CODA-G4. CODA-G4 was een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureaus IVO en Impuls op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We volgden ruim 500 dakloze mensen gedurende 2,5 jaar. Deze mensen meldden zich in 2011 in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht aan bij en zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang.


Resultaten

Na 2,5 jaar blijkt ongeveer twee derde van deze groep stabiel gehuisvest. Ondanks dat gehuisvest zijn een belangrijke stap vooruit is, is dit een eerste stap vooruit. Om een stabiele woonsituatie te behouden, is vooruitgang en stabiliteit op andere leefgebieden van belang. De situatie wat betreft schulden verbeterde bijvoorbeeld niet significant. Ook het relatief hoge aantal dakloze mensen met een verstandelijke beperking is iets om rekening mee te houden in de praktijk.
De bevindingen in dit proefschrift laten zien dat de situatie van deelnemers zich positief ontwikkelt, maar dat begeleiding nodig blijft.


Looptijd

2011-2016


Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Publicaties

Proefschrift: On the Way Up? Exploring homelessness and stable housing among homeless people in the Netherlands. (Pdf, 4,3 MB)


Onderzoekers

Barbara van Straaten, MSc (promovenda)
Dr. Gerda Rodenburg (copromotor)
Dr. Sandra Boersma (copromotor; Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboud universitair medisch centrum)
Prof.dr. Judith Wolf (promotor; Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboud universitair medisch centrum)
Prof.dr. Dike van de Mheen (promotor)