Onderzoeksinstituut IVO is voluit de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving en is opgericht in 1989. Wij zijn een flexibele, veelzijdige en onafhankelijke onderzoeksorganisatie. We doen wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Daarnaast voeren we praktijkgerichte onderzoeken uit, bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten, ministeries en zorginstellingen.

Onze expertise

Onze expertise is welzijn, zorg en hulp voor mensen in een kwetsbare positie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar leefstijl en verslaving, jeugdhulp, ggz, en (forensische) zorg. Waar mogelijk stellen we in ons onderzoek het perspectief van mensen in een kwetsbare positie centraal. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, mensen die dakloos zijn of jongeren die crimineel gedrag vertonen.

Onze werkwijze

De onderzoekers van het IVO zijn sterk in zowel kwantitatief onderzoek (de cijfers) en kwalitatief onderzoek (de verhalen achter de cijfers), als literatuuronderzoek. We hebben ruime ervaring met het bereiken en betrekken van mensen in een kwetsbare positie bij ons onderzoek. Ons onderzoek doen we graag voor én samen met de praktijk. We werken bijvoorbeeld samen met (zorg)professionals, ervaringsdeskundigen en co-onderzoekers. Lees meer over onze werkwijze.

Jaarplan 2023

Met welke onderzoeken gaat het IVO in 2023 aan de slag? En welke ontwikkelingen signaleren we op het gebied van leefstijl, verslaving, jeugdhulp, zorg en ggz, forensische zorg en duurzaamheid? Lees het in ons jaarplan.

Onze samenwerkingspartners

  • We werken samen met diverse hogescholen, universiteiten, (verslavings)zorginstellingen, cliëntenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het IVO is partner van Verslavingskunde Nederland, onderdeel van de coalitie Iedereen Rookvrij en onderdeel van de regionale kenniswerkplaats jeugd ST-RAW van de regio Rotterdam Rijnmond.
  • Het IVO werkt samen met Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Het IVO en Platform31 streven naar verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap. Hierbij richt Platform31 zich op praktijkprojecten en het IVO op wetenschappelijk onderzoek. Zowel het IVO als Platform31 worden geleid door algemeen directeur Victor Everhardt.
  • Het IVO heeft een bijzondere leerstoel bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Het doel van deze leerstoel is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de gezondheid en het welzijn van mensen met een lage sociaaleconomische positie. De leerstoel wordt ingevuld door de Chief Science Officer van het IVO: Prof. dr. Gera Nagelhout.

Onze opdrachtgevers

Enkele van onze recente opdrachtgevers en financiers zijn: