Vraag- en doelstelling
Inwoners en winkeliers van Den Dolder ervaren overlast van mensen die zich hinderlijk ophouden in de openbare ruimte. Dat gebeurt vooral op en om het treinstation en het winkelcentrum van Den Dolder. ‘Zich ophouden’ wordt als hinderlijk ervaren wanneer dat gepaard gaat met drankgebruik. Wanneer daar bovenop ook nog ander hinderlijk gedrag komt, zoals bedelen, beledigen, burengerucht, drugsgebruik en vervuiling, is er sprake van openbare orde overlast. Al deze vormen van openbare orde overlast komen in Den Dolder voor en zijn voor een deel toe te schrijven aan cliënten van Altrecht en Centrum Maliebaan.

De onderzoeksvraag die in deze rapportage wordt beantwoord luidt:
Is er sprake van (over)last in Den Dolder van de patiënten/cliënten van Centrum Maliebaan en Altrecht? Zo ja, waaruit bestaat die overlast en door wie (welke groepen) wordt die overlast veroorzaakt?

Opzet
Om goed zicht te krijgen op de overlastproblematiek in Den Dolder hebben we dit onderzoek opgevat als een “casestudie”. Kenmerkend voor een casestudy is dat een sociaal verschijnsel wordt bestudeerd met behulp van meerdere databronnen, dat er op meer dan één moment wordt gemeten, variabelen (ook) kwalitatief worden geanalyseerd en dat de analyse op meerdere niveaus kan plaatsvinden (Braster, 2000). Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt op kwalitatieve onderzoeksmethoden. We hebben geen cijfermatige metingen gedaan maar ons geconcentreerd op een inhoudelijke beschrijving van de overlast.

Opdrachtgever
Instelling voor de geestelijke gezondheidzorg Altrecht en Centrum Maliebaan

Onderzoeksteam
Cas Barendregt en Dike van de Mheen

Publicaties
Overlast in Den Dolder (pdf, 187 kB)