Afgelopen zomer kondigde Hamit Karakus zijn vertrek aan bij Platform31-IVO. De daaropvolgende wervings- en selectieperiode resulteerde in het aanstellen van Victor Everhardt die als nieuwe directeur-bestuurder van Platform31-IVO officieel zal starten op 18 februari 2022. 

“Ik zie het als prachtige kans om samen met ons netwerk te werken aan de uitdagingen waar ons land voor staat, zoals de enorme woonopgave, de groeiende gezondheidsvraagstukken en het verwezenlijken van de duurzaamheidambities. Om deze vraagstukken van antwoorden te voorzien, is het ontwikkelen en verspreiden van de kennis onontbeerlijk. Zowel Platform31 als IVO hebben alles in zich om hierin de komende jaren opnieuw het verschil te maken en een wezenlijke bijdrage te leveren aan oplossingen die ook echt iets voor mensen betekenen. Uiteraard doe ik dit graag in goede samenwerking met onze bestaande relaties en met relevante nieuwe partners”, aldus Victor Everhardt.

Onderzoeksinstituut IVO beantwoordt al sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden. We verbinden wetenschap, beleid en praktijk en volgen maatschappelijk relevante ontwikkelingen op de voet. Zo helpen we onze opdrachtgevers met goed onderbouwde kennis en doordacht praktijkadvies.
Het IVO werkt als groep samen met Platform31, de landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.