In deze podcast gaat Roel Hermans van het LeefstijlLab in gesprek met prof. Gera Nagelhout (IVO, Universiteit Maastricht) en Hermijn Schutte (Leger des Heils) over gezondheidsverschillen. Waarom is het niet voor iedereen even gemakkelijk om veranderingen aan te brengen in het eet- of beweeggedrag? We bespreken het Back2Balance project, een leefstijlprogramma voor mensen in Apeldoorn met een laag inkomen en multiproblematiek. Wat hebben Gera en Hermijn van dit project geleerd en wat is volgens hen het sterke punt van dit programma?