In 2004 en 2005 is de methode voor doelgroepanalyse in de verslavingszorg toegepast bij twee instellingen voor verslavingszorg: Mondriaan Zorggroep (MZG) en De Grift. MZG heeft zich gericht op verbetering van het zorgaanbod voor dubbele diagnosecliënten, met name wat betreft de nazorg na opname in een dubbele diagnosekliniek. De Grift heeft de richtlijn toegepast voor het maken van een cliëntprofiel van de doelgroep van casemanagement.

 


Mondriaan Zorggroep


Wim Meulders (beleidsmedewerker MZG) over de inhoudelijke en procesmatige begeleiding vanuit het IVO: ?Een onderzoeker van buitenaf werkt goed. Vreemde ogen dwingen. De onderzoeker gaat mee op de procesbegeleidende toer en zorgt ook voor een systematische werkwijze. Er was verder een goede dialoog. Het zat goed in elkaar. De dienstbare instelling naar ons toe vond ik positief; altijd bereid tot uitleg en toelichting.?


 


Wim Meulders ziet binnen zijn instelling de meerwaarde van het uitvoeren van doelgroepanalyses en wil hier in de toekomst ook zeker gebruik van maken: ?Binnen de instelling ben ik bezig met kijken hoe de separate afdelingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit kan met behulp van de methode Cliëntprofielen, omdat je hiermee in kaart kan brengen waar afdelingen voor staan en dergelijke. Dan kun je ook beter afstemmen op elkaar.?


 


De Grift
Op basis van de praktijkervaringen tot nu toe is de methode inmiddels vereenvoudigd. Marjet Zeegers (beleidsmedewerker De Grift) hierover: ?De implementatie is prima bevallen; de cursussen, het begeleiden van de groepen. Het enige knelpunt is dat het behoorlijk intensief is. Dat zit een beetje in de methode. Het duurt allemaal wel erg lang.? Vanwege dit knelpunt is besloten om de gegevensverzameling beter te integreren in het traject van het opstellen van een cliëntprofiel. Ook is de uitgebreide gegevensverzameling onder de doelgroep een facultatief onderdeel van de methode geworden, voor die situaties waarin in een relatief korte periode een doelgroepanalyse moet worden uitgevoerd.

Overigens leert de praktijk dat de inbreng van cliënten/ patiënten bij het bepalen van met name de zorgbehoefte een grote meerwaarde heeft. Marjet Zeegers: ?De focusgroepdiscussie waarvoor we cliënten uit de doelgroep zelf hebben uitgenodigd mee te praten over hun ervaren zorgbehoefte was een groot succes, erg inspirerend. Ook de interviews onder de doelgroep waren nodig om een goed beeld te krijgen van de doelgroep. Alléén afgaan op de ervaring en kennis van de hulpverleners die contact hebben met deze doelgroep geeft een te eenzijdig beeld van de doelgroep?.