Vraag en doelstelling
IVO heeft samen met Mondriaan, Tactus, het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht een scholingsmodule ontwikkeld waarin preventiewerkers van verslavingszorginstellingen worden (bij)geschoold op het gebied van preventie van internet- en gameverslaving. Doel hiervan is enerzijds preventiewerkers bekend te maken met de wereld van het gamen en internet, en anderzijds hen concrete handvatten te bieden voor de preventie van internet- en gameverslaving. De preventiewerkers worden opgeleid om algemene preventie (bv. scholieren) op school aan te bieden. Zij krijgen daarnaast tools, zoals voorlichtingsmateriaal, om intermediairen (docenten, jongerenwerkers, ouders) te informeren. De scholing van preventiewerkers neemt een dagdeel in beslag.

Opzet van het onderzoek
De scholingsmodule is ontwikkeld aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten van de betrokken instellingen (Mondriaan, Tactus). De module is vervolgens getest in een kleinschalige pilot binnen de twee instellingen. Deze pilot is door de onderzoekers geƫvalueerd, waarna op basis van de verzamelde feedback de scholingsmodule is verbeterd.

Opdrachtgever
ZonMw

Brochure
Bekijk de brochure Internet- en gameverslaving (pdf, 848 kB)

Looptijd
December 2011 – december 2012

Onderzoekers
Tony van Rooij (uitvoerend onderzoeker)
Elske Wits (projectleider)

Met medewerking van
Bart Alders (Mondriaan, uitvoerend preventiemedewerker)
Bianca Swart (Tactus, uitvoerend preventiemedewerker)
Regina van den Eijnden (adviseur)
Agnes van der Poel (adviseur)