Vraag- en doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van alcoholgerelateerde problemen vormt een belangrijk doel van zowel de lokale als de nationale overheid. Om beleid, dat gericht is op het terugdringen van alcoholgerelateerde problemen, te kunnen evalueren is het belangrijk de prevalentie van probleemdrinken in een bepaalde populatie vast te stellen en te monitoren. Bestaande instrumenten zijn onvoldoende gevalideerd en te omvangrijk om in onderzoeken naar gezondheidsgedrag van bijvoorbeeld GGD en CBS opgenomen te worden. Doel van het project is het ontwikkelen van een korte vragenlijst waarmee eenvoudig, valide en betrouwbaar probleemdrinken kan worden vastgesteld. Tevens wordt gekeken of het mogelijk is op basis van de vragenlijst drinkers te ordenen naar ernst van probleemdrinken en of er verschil is tussen verschillende subpopulaties (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) in de mate waarin de vragenlijst in staat is probleemdrinken te identificeren.

 

Opzet onderzoek
De gegevens komen van een eerder (2003) uitgevoerd onderzoek naar de prevalentie van probleemdrinken in Nederland. Met behulp van onder andere een factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse en regressieanalyse wordt de oorspronkelijke schaal van 37 items gereduceerd tot een minimaal aantal items.


Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoekers
Drs. Gert-Jan Meerkerk, drs. Mieke Derickx, dr. Frans Tan, prof.dr. Ronald Knibbe

Publicatie
Het meten van probleemdrinken (Pdf, 743 KB)