In opdracht van GlaxoSmithKline heeft het IVO een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de kans op infectie met hepatitis B bij prostituanten. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie ten aanzien van de grootte van het risico op hepatitis B bij prostituanten, biedt zicht op de specifieke kenmerken van deze groep en biedt aanknopingspunten voor preventieve maatregelen en het verhogen van de vaccinatiegraad. Een neveneffect van het onderzoek is dat de deelnemende prostituanten worden gewezen op de risico?s en worden verwezen naar een voorlichtingswebsite.


 


Klik hier voor de PDF-versie van het rapport.