Vraag- en doelstelling

Het is voor verslaafde artsen erg moeilijk om goede hulp te krijgen. Artsen vinden het moeilijk om medische hulp te zoeken en een verslavingsprobleem werpt een extra drempel op. De KNMG maakt zich hard voor de hoge kwaliteit van medische beroepsuitoefening. Artsen met verslavingsproblemen kunnen een gevaar vormen voor de patiëntveiligheid en daar moet iets aan gedaan worden. Daarom is de KNMG op 1 maart 2011 gestart met het project ABS-artsen: steunpunt voor artsen met verslavingsproblemen.

Het IVO ondersteunt het ontwikkelen van richtlijnen en procedures door ABS artsen. Het ontwikkelen van een monitoringsprotocol staat daarbij centraal. Het doel hiervan is om artsen, na een succesvolle behandeling, te ondersteunen en hun middelengebruik te monitoren om terugval te voorkomen. 


Opzet onderzoek

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd ter onderbouwing van het ondersteuningsprogramma bestaat uit een literatuurstudie en een veldonderzoek. In de literatuurstudie is de internationale literatuur bestudeerd over gangbare methoden om alcohol- en drugsgebruik te monitoren, evenals ondersteuningsprogramma’s voor gezondheidsprofessionals in het buitenland. Het veldonderzoek wordt uitgevoerd met sleutelpersonen in Nederland en in het buitenland, die expertise hebben op specifieke onderdelen die aan bod komen in het ondersteuningsprogramma, zoals de rol van de bedrijfsarts. De resultaten van de literatuurstudie en het veldonderzoek worden verwerkt in de protocollen van ABS.

 

Opdrachtgever

ABS artsen


Onderzoekers

Elske Wits (adviseur)
Monica Walhout (onderzoeker)

 

Looptijd

Oktober 2015 – Maart 2016