Middelenmisbruik en afhankelijkheid komen onder jongeren betrekkelijk veel voor. Er is in de praktijk echter nog maar weinig samenhang in de aanpak van verslavingsproblemen onder jongeren. Een groot probleem is dat verslavingsproblematiek vaak niet, (te) laat, onvoldoende of niet in nauwe relatie met andere problemen wordt onderkend en adequaat aangepakt. Daarom heeft Resultaten Scoren, het kwaliteitsprogramma van de verslavingszorg, het initiatief genomen om een richtlijn te laten ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering. Deze publicatie beschrijft hoe vroegsignalering in z’n werk gaat en biedt handvatten en adviezen die in de praktijk zijn getoetst.