Auteurs: Nikita Poole, Gera Nagelhout, Tessa Magnée, Lotte de Haan-Bouma, Cas Barendregt, Onno van Schayck, Floor van den Brand

Gerandomiseerde gecontroleerde studies laten zien dat stoppen-met-roken-ondersteuning op de werkplek effectief kan zijn, maar vaak doen te weinig werknemers mee. Daarom is het belangrijk om te weten wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn om deel te nemen aan stopondersteuning op de werkplek volgens de werknemers zelf.

Wij interviewden negentien werknemers van bedrijven met minstens 100 werknemers uit verschillende sectoren. Sommige geïnterviewde werknemers hadden al ervaring met stopondersteuning op de werkplek en anderen niet. Wij vroegen in hoeverre werkgevers goed communiceren over stopondersteuning, wat collega’s over hun deelname vinden en de belemmerende en bevorderende factoren om deel te nemen. Ook vroegen we naar factoren om rekening mee te houden voor het borgen van stopondersteuning op de werkplek.

Wat uit ons onderzoek blijkt is dat werkgevers te passief communiceren over stopondersteuning door vooral te richten op digitale communicatie, zoals e-mail of het intranet. Zo mis je de werknemers die minder of helemaal niet achter een bureau werken. Werknemers gaven aan dat een proactief aanpak, waarin leidinggevenden het gesprek over (stoppen met) roken aangaan, helpt om zo veel mogelijk werknemers te bereiken én om deelname te bevorderen.

Collega’s blijken ook een invloed te hebben. Collega’s (die zelf niet deelnamen) waren grotendeels positief over deelname van anderen aan stopondersteuning. Maar collega’s zijn wellicht minder positief wanneer de interventie onder werktijd wordt aangeboden. Werknemers vonden het meestal prettig om met een collega over het aanbod te praten en in sommige gevallen leidde dit direct tot deelname.

Een aantal praktische factoren werden ook genoemd, bijvoorbeeld dat het helpt als werknemers de interventie onder werktijd kunnen volgen en als het op een toegankelijke locatie wordt gegeven, bij voorkeur op het werk. Werkomstandigheden zoals nachtdiensten en tijdelijke contracten maken deelname volgens de geïnterviewden lastiger.

Om stopondersteuning op de werkplek te borgen helpt het als het onderdeel is van een organisatiebreed vitaliteitsprogramma.

Het volledig onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Prevention and Cessation. Lees gratis het Engelstalige artikel.