Auteurs: Martinelli, T.; Nagelhout, G.; Bellaert, L.; Best, D.; Vanderplasschen, W.; van de Mheen, H.

Steeds meer onderzoek toont aan dat herstelgroepen mensen met een drugsverslaving kunnen helpen. Internationaal wordt telkens anders gekeken naar herstelgroepen in praktijk en beleid. Ook zijn herstelgroepen pas sinds kort in opkomst in Europa. Het bestaande onderzoek is vooral beperkt tot studies van Anonieme Alcoholisten-groepen in de Verenigde Staten. In deze cross-sectionele studie wordt de relatie onderzocht tussen lidmaatschap van een verscheidenheid aan herstelgroepen en herstelkapitaal, deelname aan sociale netwerken en commitment aan herstel, voor individuen in herstel van drugsverslaving (N = 367), woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België.

Een gemakssteekproef van deelnemers vulde een uitgebreide vragenlijst in over hun herstelervaringen. Daarvan gaf 69 procent aan (ooit) lid te zijn (geweest) van verschillende herstelgroepen. Analyses laten zien dat lidmaatschap van herstelgroepen sterk geassocieerd wordt met meer participatie en (zelfgerapporteerde) veranderingen in sociale netwerken, meer herstelvermogen en een sterkere commitment voor herstel. Dit suggereert dat deelname aan herstelgroepen herstelprocessen kan ondersteunen via verschillende verandermechanismen. Herstelgroepen kunnen dan ook een aanvulling zijn op de formele verslavingszorg.

Het artikel is hier te vinden.