Auteurs: Dorine van Namen, Sander Hilberink, AnneLoes van Staa, Gera Nagelhout en Hein de Vries

De Hogeschool Rotterdam voert in samenwerking met Onderzoeksinstituut IVO en de Universiteit Maastricht kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit onder studenten van de Hogeschool Rotterdam om zicht te krijgen op de groep studenten die leeft met een familielid met problematisch middelengebruik. In dit korte artikel voor het tijdschrift TVZ Verpleegkundigen in Praktijk en Wetenschap gaan we in op mantelzorgtaken die sommige van deze studenten noodgedwongen hebben. Dit varieert van het volledige huishouden doen of deeltaken in het huishouden doen tot zorg voor jongere broers/zussen, zorg voor het familielid met verslavingsproblemen zelf, zorgtaken voor andere familieleden en/of financieel bijdragen aan het huishouden. De meeste mantelzorgende studenten ervaren hun taak als ‘een beetje veel’ tot ‘erg zwaar’. Het artikel sluit af met praktische aanbevelingen voor verpleegkundigen.

Bekijk het artikel

Neem contact met ons op als je een pdf van het artikel wil ontvangen door een mail te sturen naar: nagelhout@ivo.nl.