Auteurs: Margriet Lenkens, Gera Nagelhout, Loïs Schenk , Miranda Sentse , Sabine Severiens, Godfried Engbersen , Lisa Dijkhoff en Frank J. van Lenthe

Personen met ervaringen met crimineel gedrag worden in toenemende mate ingezet in het forensische veld. Er is echter weinig bekend over de relatie tussen cliënten en deze ervaringsdeskundigen. In deze kwalitatieve studie onderzoeken we het perspectief van ervaringsdeskundigen op de mechanismen van ervaringsdeskundige ondersteuning en hoe dit zich verhoudt tot ondersteuning door hulpverleners zonder deze eigen ervaringen. We interviewden zeventien ervaringsdeskundigen die ondersteuning bieden aan jonge mensen met crimineel gedrag. De resultaten laten zien dat gedeelde ervaringen een belangrijke rol spelen. Ervaringsdeskundigen herkennen zich in cliënten, wat leidt tot empathie en een oordeelvrije houding. Cliënten lijken ervaringsdeskundigen te zien als geloofwaardige rolmodellen die hoop bieden. De ervaringen van de ervaringsdeskundigen zorgen ook voor een realistisch beeld van desistance (stoppen met crimineel gedrag) en een nadruk op een menselijke relatie met de cliënt, die wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, wederkerigheid, vertrouwen en oprechtheid. Deze herstelgeoriënteerde benadering van crimineel gedrag en desistance zou ook toegepast kunnen worden door hulpverleners zonder eigen ervaringen met crimineel gedrag en het strafrechtsysteem. Het is belangrijk dat toekomstig onderzoek ook kijkt naar andere perspectieven, zoals dat van cliënten en collega’s van ervaringsdeskundigen.

Het artikel is hier te vinden of hieronder te downloaden.