Auteurs: Gera Nagelhout, Renée Ebisch, Olga Van Der Hel, Gert-Jan Meerkerk, Tessa Magnée, Thomas De Bruijn en Barbara Van Straaten

Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd. Kanker van de baarmoederhals wordt voorafgegaan door een premaligne stadium van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN). Roken wordt beschreven als één van de risicofactoren voor het ontwikkelen en verergeren van CIN en baarmoederhalskanker. De exacte rol van roken op de vele stappen binnen de cervicale carcinogenese is echter niet bekend. Het doel van dit onderzoek was middels een systematische literatuurreview en meta-analyse de relatie tussen roken en het ontwikkelen en verergeren van CIN en de ontwikkeling van cervixcarcinoom in kaart te brengen. We includeerden 49 studies in onze review en 45 in onze meta-analyse. Concluderend kan -met voorzichtigheid- gesteld worden dat roken een verhoogd risico geeft op baarmoederhalsafwijkingen. Echter, er is beter onderzoek nodig naar het risico van roken op baarmoederhalsafwijkingen. Zo corrigeerden niet alle studies voor relevante predictoren, werden CIN en kanker niet altijd van elkaar onderscheiden in uitkomstmaten en werden onderzoeksmethoden niet altijd in voldoende detail gerapporteerd.

Het artikel is hier te vinden.