Professionele stoppen-met-rokenbegeleiding kan op verschillende manieren gegeven worden: een-op-een, in een groep, online, fysiek, telefonisch en een combinatie hiervan, maar het is onduidelijk of deze vormen verschillen in effectiviteit. We vergeleken in een real-world setting het stopsucces van mensen die telefonische begeleiding ontvingen bij het stoppen met roken met zes andere vormen van stoppen-met-rokenbegeleiding.

Onderzoeksmethode

We gebruikten monitoringsdata (n=13747) van een stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieder om verschillen in stopsucces te kunnen vergelijken tussen telefonisch en zes andere vormen van begeleiding:

  • Live individuele begeleiding
  • Online individuele begeleiding
  • Live groepsbegeleiding met collega’s
  • Online groepsbegeleiding met collega’s
  • Live groepsbegeleiding algemeen
  • Online groepsbegeleiding algemeen

Mensen konden de vorm van hun begeleiding zelf kiezen. Stopsucces werd gemeten direct na afloop van de begeleiding en 12 maanden na de stopdatum. Daarnaast onderzochten we verschillen in stopsucces na 12 maanden op basis van sekse, leeftijd en opleidingsniveau en of men in behandeling was voor een medische aandoening. De rookstatus werd gevraagd door de stoppen-met-rokenbegeleider na de laatste bijeenkomst en daarna per e-mail of telefoon. Als een deelnemer vijf of minder sigaretten hadden gerookt sinds ze officieel gestopt waren telde ze mee als succesvol gestopt.

Stopsucces tussen begeleidingsvormen

Stopsucces meteen na begeleiding van alle begeleidingsvormen varieerde tussen 63,3% en 82,9%. Stopsucces 12 maanden na de stopdatum van alle begeleidingsvormen varieerde tussen 26,5% en 35,3%. Direct na de begeleiding was stopsucces hoger bij de algemene live groepsbegeleiding en de online groepsbegeleiding met collega’s dan bij telefonische begeleiding. Na 12 maanden waren er geen verschillen instopsucces tussen telefonische begeleiding en de andere vormen van begeleiding.

Groepen met meer moeite om te stoppen

Uitval van de begeleiding voor de derde bijeenkomst – de officiële stopdatum – was hoger onder jongere deelnemers, deelnemers met een lage opleidingsniveau, en deelnemers die meer dan 30 sigaretten per dag rookten.

Vrouwen en mensen met een lager opleidingsniveau waren 12 maanden na hun stopdatum minder vaak gestopt met roken. Mensen in behandeling voor een psychische aandoening of een luchtwegaandoening hadden ook een lagere kans om gestopt te blijven.

Conclusies

Voor stopsucces na 12 maanden lijkt het niet uit te maken welke vorm van professionele stoppen-met-rokenbegeleiding mensen ontvangen als ze de vorm zelf kiezen. Bepaalde doelgroepen hebben meer moeite om de begeleiding vol te houden en te stoppen met roken. Ze hebben mogelijk meer aandacht en ondersteuning nodig om op de lange termijn succesvol te kunnen stoppen.