Dit artikel geeft een overzicht van het bestaande onderzoek naar de relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en het plegen van partnergeweld en kindermishandeling. De meeste studies richten zich op partnergeweld in plaats van kindermishandeling. Over het algemeen wordt een verband gevonden tussen alcoholgebruik en partnergeweld, ook wanneer gecontroleerd wordt voor bijkomende factoren, zoals persoonlijkheidstrekken, psychische stoornissen of werkloosheid in de buurt. Wat betreft de relatie tussen partnergeweld en drugsgebruik is het lastiger om een conclusie te trekken, omdat de meeste studies geen onderscheid maken tussen het effect van alcohol en het effect van drugs. Hoewel de bestaande literatuur wijst op het bestaan van een verband tussen middelengebruik en kindermishandeling is meer onderzoek nodig om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Er wordt aanbevolen om geïntegreerde behandeling voor middelengebruik en huiselijk geweld aan te bieden en om in settings waarin het éne probleem voorkomt ook gelijk voor het andere te screenen.