Tijdens de adolescentie wordt steeds meer van jongeren verwacht dat ze zelfvoorzienend zijn. Zelfvoorzienendheid vraagt om twee dingen: de bereidheid om hulp te zoeken en beschikbaarheid van hulpbronnen. Dit laatste wordt ook wel sociaal kapitaal genoemd. Op basis van semi-gestructureerde interviews met 22 risicojongeren in de leeftijd van 15-25 jaar is in deze studie onderzocht hoe het beeld dat jongeren van hulp zoeken hebben samenhangt met hun sociaal kapitaal. De resultaten wijzen erop dat slechts weinig jongeren (in deze studie met name jongens) een positieve opvatting over hulp zoeken hebben, ongeacht hun voorkeur voor afhankelijkheid of onafhankelijkheid. Jongeren hebben wel toegang tot steun van familie of professionals, maar aarzelen om deze steun te activeren. Jongeren geven aan behoefte te hebben aan hulp van belangrijke anderen, maar geloven tegelijkertijd dat zij alleen begrepen kunnen worden door mensen zoals zij zelf. Daarom is het belangrijk om met hen het gesprek aan te gaan over hun houding tegenover hulp zoeken.

Ga naar publicatie