Auteurs: Wouter Vermeulen (SEO), Tim Schwartz (SEO), Barbara van Straaten (IVO), Lennart Kroon (SEO), Tom Smits (SEO), Gera Nagelhout (IVO) en Lucy Kok (SEO)

Door alcohol minder breed beschikbaar te maken, kan de overheid drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben SEO Economisch Onderzoek en Onderzoeksinstituut IVO vijf beleidsopties onderzocht, die ook in een aantal Scandinavische landen voorkomen: slijters het exclusieve recht geven om drank met meer dan zes procent alcohol te verkopen, schenk- en verkooptijden beperken, alcohol in sportkantines verbieden en verkoop op afstand verbieden. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport Beschikbaarheid van alcohol Nulmeting en verkenning van beleidsopties.