In de huidige studie werd een klinische screeningslijst voor het herkennen van gameverslaving, de Clinical Video game Addiction Test (C-VAT), gevalideerd onder 33 cliënten van 13 tot en met 23 jaar in de verslavingszorg. Daarnaast werd de formulering en samenstelling van het instrument aangescherpt. De nieuwe versie, C-VAT 2.0 sluit aan op de negen symptomen in de DSM-5. Van de jongeren in behandeling voor gameverslaving identificeerde de C-VAT 91% correct als gameverslaafd bij een afkappunt van vijf of meer positieve items, ten opzichte van de negen items in totaal. Deze afkapwaarde sluit aan bij het voorstel in de DSM-5.