Gezond voedingsgedrag kan de kans op overgewicht en chronische ziekten verminderen, terwijl ongezond voedingsgedrag de kans op overgewicht en chronische ziekten kan verhogen. In de afgelopen jaren is het percentage kinderen met overgewicht en met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2 toegenomen. Een ongezonde voeding is hiervoor een belangrijke oorzaak. Met het oog op preventie van het ontstaan van chronische ziekten en obesitas op latere leeftijd, is het belangrijk om het voedingsgedrag van kinderen te verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in invloeden op het voedingsgedrag van kinderen die veranderbaar zijn. Het onderzoek richtte zich hierbij lange tijd vooral op individuele factoren, zoals de intentie om gezonder te eten of het bewustzijn van het belang van gezonde voeding. Omdat deze individuele factoren de stijging in de prevalentie van overgewicht van de laatste jaren niet konden verklaren, wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingskenmerken. De bevindingen uit dit proefschrift laten zien dat voor 10-12 jarige Nederlandse basisschoolkinderen factoren uit de thuisomgeving (voedingsgedrag van ouders, regels over voeding, aanwezigheid van groente, fruit, snacks en frisdrank in huis) en schoolomgeving (invloed van klasgenoten) het belangrijkste zijn.

Download publicatie