Auteurs: Barbara van Straaten, Nadine van Gelder, Gerda Rodenburg, Dike van de Mheen

De Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS gaf in 2010 het IVO en Impuls opdracht tot een grootschalig cohortonderzoek onder dakloze mensen in de vier grote steden: CodaG4. Coda-G4 volgde een cohort van ruim 500 personen gedurende tweeënhalf jaar vanaf het moment dat zij zich in 2011 bij de maatschappelijke opvang in één van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) meldden. Deelnemers aan deze studie werden in die periode vier keer geïnterviewd over hun situatie op verschillende leefgebieden (o.a. wonen, psychische en lichamelijke gezondheid en zorgbehoeften), waarbij telkens het perspectief van de dakloze mensen zelf op hun situatie centraal stond1 . De gemeente Den Haag heeft IVO gevraagd een vervolgmeting onder de Haagse cohortdeelnemers uit te voeren. In deze vijfde meting zijn de Haagse deelnemers ongeveer 5,5 jaar na instroom in de maatschappelijke opvang opnieuw geïnterviewd.