Er zijn door de Nederlandse rijksoverheid extra middelen ingezet voor het voorkomen en terugdringen van dakloosheid in de vier grote steden en het verbeteren van de kwaliteit van leven van daklozen. Op verzoek van het rijk onderzochten het IVO en het UMC Radboud de werkzaamheid van deze aanpak. Uit het onderzoek blijkt dat vijf profielen kunnen worden onderscheiden: ‘oudere daklozen (31%), mannen met multiproblematiek (23%), kwetsbaren (19%), jonge vrouwen (12%) en jonge cannabisgebruikers (14%). Dit betekent dat bij de maatschappelijke opvang differentiatie moet zijn in de aangeboden zorgpaden. ‘Oudere daklozen’ en ‘jonge vrouwen’ hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij het verkrijgen van een vaste verblijfplaats. Voor ‘mannen met multiproblematiek’ en ‘kwetsbaren’ is een integrale herstelondersteunende aanpak geïndiceerd. Gezien het grote aantal deelnemers een licht verstandelijke beperking onder ‘kwetsbaren’ is langdurige ondersteuning nodig. Voor jonge cannabisgebruikers is naast huisvesting een niet-criminele vorm van inkomenswervering en dagbesteding nodig. De bruikbaarheid van de gevonden profielen voor indicering moet echter blijken uit het vervolg van de cohortstudie.

Download publicatie