In het novembernummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek houdt Margriet Lenkens een pleidooi voor meer waardering en professionalisering voor de ervaringsdeskundige in de jeugdhulpverlening. Voor jongeren met bepaalde problematiek kan het prettig zijn om ondersteuning te krijgen van iemand die vergelijkbare gebeurtenissen heeft meegemaakt. De afgelopen jaren worden in dat kader steeds vaker ervaringsdeskundigen ingezet. Deze groei kent vooralsnog geen stop, wat vooral te verklaren is doordat ervaringskennis, naast praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, steeds meer op waarde wordt geschat. Maar wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van deze vorm van ondersteuning?

In dit artikel wordt besproken hoe onder andere herkenning, neutraliteit, empathie en gelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt en ervaringsdeskundige ervoor kunnen zorgen dat ervaringsdeskundigheid meerwaarde heeft. Tegelijkertijd moet er de komende jaren nog veel aandacht zijn voor opleiding, onderzoek en draagvlak om te zorgen voor succesvolle implementatie – en meer positieve effecten voor jongeren.

Vragen? Neem dan contact op met Margriet Lenkens, lenkens@ivo.nl.