Wat doe je als je vermoedt dat een reclasseringscliënt onder invloed heeft deelgenomen aan het verkeer? Of dat hij of zij dit zal gaan doen? En hoe maak je dat bespreekbaar? De Verkeerscheck biedt handvatten.

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die de rijvaardigheid beïnvloedt, is strafbaar en kan leiden tot zware verkeersdelicten. Dit zorgt voor ernstig persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten. Het blijkt dat veel overtreders die onder invloed reden al bekend zijn bij de reclassering en/of forensische zorg. Soms vanwege het verkeersdelict, maar vaker vanwege andere delicten. Uit interviews met reclasseringswerkers en uit dossieronderzoek komt het beeld naar voren dat er weinig aandacht is voor rijden onder invloed door cliënten van de verslavingsreclassering onder reclasseringswerkers.

Signaleren, bespreken en melden
SVG Verslavingsreclassering vroeg het IVO om een aanpak te helpen ontwikkelen om rijden onder invloed door reclasseringscliënten te signaleren, te bespreken en zo nodig te melden aan het CBR of de politie. Dit moet bijdragen aan het verhogen van de algemene verkeersveiligheid, maar ook de eigen veiligheid van cliënten. Het resultaat  is de Verkeerscheck. Dit document bundelt de geldende wet- en regelgeving en biedt handvatten aan reclasseringswerkers om het rijden onder invloed te bespreken en onderdeel te laten worden van het dagelijks reclasseringswerk.