Auteurs: Amber Ronteltap, Andrea J. Bukman, Gera E. Nagelhout, Roel C.J. Hermans, Karen Hosper, Annemien Haveman-Nies, Remko Lupker, Catherine A.W. Bolman

De Hogeschool Utrecht voerde in samenwerking met het IVO, de Universiteit Maastricht, het Voedingscentrum, Pharos, de Universiteit Wageningen en de Open Universiteit literatuuronderzoek uit naar digitale voedingsinterventies. Het doel van het literatuuronderzoek was om vast te stellen welke gedragsveranderingstechnieken (Behaviour Change Techniques – BCT’s) gebruikt worden in digitale interventies over gezond eten. Het ging hierbij specifiek om digitale interventies die zich richten op mensen in een lagere sociaaleconomische positie.

Ook werd gekeken welke BCT’s gebruikt werden in digitale interventies die effectief waren in het bevorderen van gezond eten. Er werden 17 artikelen geïncludeerd in het literatuuronderzoek. Gemiddeld werden er 6,9 BCT’s per interventie ingezet. BCT’s uit het cluster ‘doelen en planning’ werden het meest gebruikt (25x), gevolgd door het cluster ‘verbeteren van kennis’ (18x) en ‘informatie over consequenties’ (18x).

De meeste studies vonden een positief interventie-effect in de groep van mensen in een lagere sociaaleconomische positie, maar dit was niet duidelijk geassocieerd met het aantal of type BCT’s. Er zijn meer studies nodig naar digitale voedingsinterventies voor mensen in een lagere sociaaleconomische positie om duidelijke conclusies te kunnen trekken over welke BCT’s effectief zijn in het verbeteren van gezond eten bij deze groep.