In januari 2006 werd de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) landelijk geïntroduceerd. De RIOB is binnen het programma Resultaten Scoren ontwikkeld en is een werkwijze die naast een adequaat medicatiebeleid ook een kwalitatief goede (intensieve) begeleiding biedt aan heroïne verslaafde patiënten in de ambulante verslavingszorg. In december van hetzelfde jaar werd een vervolgsubsidie verleend aan het NISPA en het IVO om een landelijke ondersteuningstructuur te ontwikkelen en uit te voeren om zo instellingen die de RIOB implementeren te ondersteunen.

Het scholingtraject heeft in totaal 9 modules die allemaal gericht zijn op het ontwikkelen van de bestaande kennis en kunde en die competentiegericht opleiden. Het totale pakket handleidingen bevat scholingsonderdelen die zijn gericht op het specifiek werken met de richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling, waarin een individuele route is te bewandelen voor de hulpverlener/verpleegkundige op basis van toekomstige functies die kunnen worden ingenomen.

De docentenhandleidingen zijn ontwikkeld volgens een format en zijn een leidraad bij het ontwikkelen van een cursus op maat binnen een organisatie. Het format bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voorwoord/verantwoording
  In dit onderdeel wordt de betekenis van het thema beschreven en de onderlinge samenhang met de overige thema’s.
 • Doelstelling voor deelnemer
  Doelstellingen per thema beschreven en beschrijving voor de trainer van de uitgangspunten voor de leeractiviteiten.
 • Doelstelling voor trainer
  Doelstellingen zoals geformuleerd met een toelichting op welke wijze deze richting deelnemer gehanteerd moeten worden.
 • Toelichting
  Toelichting op gehanteerde werkvorm en relatie met de didactische uitgangspunten van de bijeenkomst. Instructie voor didactische hulpmiddelen zoals casus, rollenspel etc.
 • Programma
  Globale planning van de bijeenkomsten in zoverre van toepassing verdeeld over meerdere dagen.
 • Opdrachten ter voorbereiding van de bijeenkomst
  Beschrijving van de opdracht aan de deelnemer en de bedoeling van de leeractiviteit.
 • Opdracht tijdens de bijeenkomst
  Beschrijving van de leeractiviteiten van de deelnemer.
 • Opdracht ter afsluiting van het thema
  Beschrijving van de toetsing van het leerproces met criteria voor de beoordeling.
 • Literatuur
  De verplichte literatuur wordt hier genoemd en aandachtspunten voor instructie aan deelnemer.