Auteurs: ICF en RAND Europe. Adviseurs: Pavel Antonov, Leonie Brose, Simone Boesch, Vincent Delhomme, Sara Hitchman, Gera Nagelhout, Plamen Peev

In 2016 voerde de Europese Unie een nieuwe tabaksproductenrichtlijn in. Daarin is onder andere opgenomen dat tabaksfabrikanten afbeeldingen met de gezondheidsrisico’s van roken moeten weergeven op 65% van de voor- en achterkant van tabaksverpakkingen. Verder bevat de richtlijn maatregelen op het gebied van ingrediënten en marktintroductie van tabaksproducten, e-sigaretten en kruidenrookproducten. In opdracht van de Europese Commissie (DG Sante) voerden de Europese adviesbureaus ICF en RAND Europe een evaluatie van de implementatie van de tabaksproductenrichtlijn uit. Onderzoeksinstituut IVO had een adviesrol in deze evaluatie, net als adviseurs vanuit Kings College London, SICABO Ltd en BlueLink.

Doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe het momenteel met de implementatie gesteld is, met de naleving van de richtlijn, welke successen zijn behaald en welke obstakels er zijn voor een effectieve implementatie voor de Europese Commissie, lidstaten en economische stakeholders. Hiervoor werd literatuuronderzoek uitgevoerd, interviews en focusgroepen met stakeholders, marktonderzoek en mystery shopping.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de tabaksproductenrichtlijn de volksgezondheid heeft verbeterd. Wel zijn er nieuwe ontwikkelingen op de tabaksmarkt die de richtlijn minder relevant heeft gemaakt, bijvoorbeeld de opkomst van verhitte tabak. Al met al wordt er door stakeholders en in de literatuur toegevoegde waarde gezien van de Europese tabaksproductenrichtlijn voor het reguleren van tabak en aanverwante producten en zouden dezelfde effecten niet bereikt zijn geweest met alleen nationale tabaksregulering.

Het rapport is geschreven in het Engels en kan hier gedownload worden.