Auteurs: Agnes van der Poel (IVO) en Luuk Krol (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Sinds 2003 organiseert de GGD Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met de maatschappelijke opvang (MO), SoZaWe, het Zorgkantoor en Basisberaad Rijnmond, de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Deze zorg wordt geboden op locatie, binnen de maatschappelijke opvang. In 2004 onderzocht het IVO het functioneren van huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, een praktijk waarbinnen 7 artsen in totaal 16 uren per week spreekuur houden op tien verschillende plaatsen voor dag- en nachtopvang. Patiënten hebben een electronisch dossier dat op iedere locatie toegankelijk is voor iedere arts.

IVO heeft in 2006 wederom onderzoek gedaan naar het functioneren van huisartsenpraktijk de Straatdokter. Onderwerpen zijn: kenmerken van patiënten, zorggebruik (o.a. aantal consulten, type klachten, voorschrijven van medicatie), het bereik van de Straatdokter binnen de MO-populatie, de tevredenheid van artsen en verpleegkundigen over de spreekuren en het gebruik van de in 2005 ontwikkelde zorgprotocollen.