Door: Margriet Lenkens, Frank van Lenthe, Loïs Schenk, Tessa Magnée, Miranda Sentse, Sabine Severiens, Godfried Engbersen, Gera Nagelhout

‘Ervaringsdeskundigen’ worden steeds vaker ingezet bij de ontwikkeling en uitvoering van interventies voor personen die betrokken zijn bij crimineel gedrag. Ondersteuning of begeleiding door ervaringsdeskundigen, oftewel door personen die zelf ook zulk gedrag hebben vertoond, is een voorbeeld van een dergelijke toepassing. Er is echter nog weinig bekend over de effecten op desistance (o.a. stoppen met crimineel gedrag) of over de mechanismen die deze effecten kunnen verklaren. Op basis van theoretische stukken, programmabeschrijvingen en interviews met experts ontwikkelden we een eerste programmatheorie. We stellen in dit artikel zeven mechanismen voor die mogelijk een rol spelen in de (eventuele) effecten van ondersteuning door ervaringsdeskundigen:

  1. empathie en acceptatie,
  2. sociaal leren,
  3. sociale band,
  4. sociale controle,
  5. narratief- en identiteitsontwikkeling,
  6. hoop en perspectief, en
  7. vertaling en verbinding.

Daarnaast beschrijven we in dit protocol paper de methoden van een systematic realist literature review die gedaan zal worden om de empirische ondersteuning voor deze programmatheorie te toetsen.

Ga naar artikel.