Ondanks verbeteringen van behandelingen en preventie blijft terugval een probleem bij alcoholverslaving. Het doel van dit proefschrift is om in kaart te brengen welke determinanten actief zijn vlak voordat een terugval plaatsvindt. De focus ligt voornamelijk op de rol van trek (craving), negatief affect en impliciete processen. Daarnaast is ook gelet op de determinanten van craving, aangezien trek vaak gezien wordt als een belangrijke determinant van terugval zonder dat daar een sterke empirische onderbouwing voor is. Negatief affect en stress waren belangrijke voorspellers van trek, hoewel trek op zichzelf geen voorspeller van terugval was. Terugval voorspellen op basis van aandachts- of vermijdingstendentie lijkt niet mogelijk. In de behandeling is het belangrijk om patiënten die veel negatief affect en stress ervaren te leren om hier op een andere manier mee om te gaan dan door alcohol te drinken.