In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken tussen 70 verschillende organisaties om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Onderzoeksinstituut IVO legde de tabaksmaatregelen voor aan internationale experts op het gebied van roken. Zij verwachten veel impact van de meeste tabaksafspraken, vooral van de accijnsverhogingen op tabak. In deze factsheet leest u de belangrijkste bevindingen en conclusies die uit de vragenlijst naar voren kwamen.