Proefschrift Gerda Rodenburg

Dit proefschrift heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de invloed van ouders op eetgedrag, beweeggedrag en gewicht van kinderen in de basisschoolleeftijd, door de interactie tussen verschillende niveaus van ouderlijke invloeden en kindkenmerken te bestuderen. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1. Wat zijn belangrijke ouderlijke en kindgerelateerde determinanten van eetgedrag, beweeggedrag en gewicht van kinderen?
2. In welke mate en met welke mechanismen interacteren deze determinanten in het verklaren van eetgedrag, beweeggedrag en gewicht van kinderen?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft het IVO in 2008 het ‘IVO Nutrition and Physical Activity Child Cohort’ (INPACT) opgezet. Deze prospectieve, observationele studie is uitgevoerd in Eindhoven en omliggende gemeenten onder basisschoolleerlingen en één van hun ouders. De studie omvatte vier metingen met een tijdsinterval van een jaar. De jaarlijkse metingen bestonden uit een vragenlijst voor één van de ouders, een vragenlijst voor het kind en het meten van lengte, gewicht en buikomtrek van het kind. Lengte en gewicht van het kind zijn gebruikt om de BMI (body mass index) van het kind te berekenen. De eerste meting vond plaats in het najaar van 2008, toen de deelnemende kinderen in groep 5 zaten (gemiddelde leeftijd: 8 jaar). De laatste meting was in het najaar van 2011, toen de kinderen gemiddeld 11 jaar oud waren. Voor de studies in dit proefschrift is gebruik gemaakt van de meet- en weeggegevens, en de gegevens uit de ouder- en kindvragenlijsten van de eerste drie metingen.