Harde kern rokers zijn rokers met een stabiele en relatief hoge tabaksconsumptie, die niet van plan zijn te stoppen. Normale online interventies weten hardcore rokers hierdoor maar zelden aan te spreken, terwijl juist deze groep nodig bereikt zou moeten worden door gezondheidsbevorderaars. Er is mede hierdoor ook weinig bekend over hoe deze groep rokers tegen roken en stoppen aankijkt. In vergelijking met niet-hardcore rokers, zijn hardcore rokers ouder, lager opgeleid en vaker man. Ze hebben een lager inkomen en zijn vaak al op vroege leeftijd begonnen met roken. Ook zijn ze zich minder bewust van de gevolgen van roken voor de gezondheid. Onder mensen met een lagere sociaaleconomische status zijn meer hardcore rokers dan onder mensen met een hogere sociaaleconomische status. Dit verschil lijkt de laatste jaren steeds groter te worden. Hardcore rokers geloven vaak dat ze niet zouden kunnen stoppen. Daarom hebben wij een online interventie ontwikkeld die zich specifiek richt op de psychologische factoren van stoppen met roken, zoals vertrouwen in een succesvolle stoppoging. Hierbij is gebruik gemaakt van technieken uit de motiverende gespreksvoering. De interventie lijkt hardcore rokers open te stellen voor stopinformatie en ook minder te laten roken. We raden dan ook aan om deze interventie te gebruiken in de gezondheidszorg.

Download publicatie