Auteurs: Wouter Vanderplasschen, Thomas Martinelli, Lore Bellaert, Gera Nagelhout & Dike van de Mheen

Herstelondersteunend werken is de doelstelling van de verslavingszorg in Nederland en Vlaanderen, maar tot dusver gebeurde bij ons weinig onderzoek naar personen in herstel van een drugverslaving. Voor deze studie gebruikten we de Life in Recovery (LiR) vragenlijst om veranderingen na te gaan op belangrijke leefgebieden die beïnvloed worden door verslaving en herstel. We bekeken ook of deze samenhangen met de herstelfase waarin iemand zich bevindt: pril (<1 jaar), volgehouden (1-5 jaar) of stabiel (>5 jaar) herstel. 411 personen die van zichzelf vinden dat ze ooit een probleem hadden met illegale drugs vulden deze online survey in. Dit artikel zoomt vooral in op de relatie tussen de herstelfases en belangrijke kenmerken van herstel. Zowel abstinentie, het hebben van een dagbesteding en afwezigheid van huisvestingsproblemen en criminele betrokkenheid komen vaker voor bij personen die reeds langer in herstel zijn. De herstelfase houdt tevens verband met een duidelijke toename van het aantal herstelbevorderende factoren (herstelsterktes) en een afname van herstelbelemmerende factoren (herstelbarrières). De onderzoekers concluderen dat herstel een niet-lineair proces is dat zich op verschillende leefgebieden afspeelt en waarbij stabiel herstel geenszins synoniem staat voor complete abstinentie.

Lees het volledige artikel (pagina 9 t/m 19)