Harde kern rokers zijn rokers die weinig tot geen intentie hebben om te stoppen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er verschillen subgroepen kunnen worden onderscheiden, die van elkaar verschillen in de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen. In dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van deze verschillen om deze subgroepen te identificeren. Er werden drie profielen gevonden. Zo’n 36% van de deelnemers bestond uit ‘ontvankelijke’ harde kern rokers, die veel nadelen van roken en veel voordelen van stoppen zien; ‘ambivalente’ harde kern rokers (59%) scoorden gemiddeld op de voor- en nadelen van zowel roken als stopen en ‘resistente’ harde kern rokers (5%) zagen weinig nadelen van roken en weinig voordelen van stoppen. Dit wijst erop dat harde kern rokers geen homogene groep zijn en dat veel harde kern rokers positief tegenover stoppen staan.