Dit document doet verslag van een verdiepende studie onder drie jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die problemen hebben (gehad) met middelengebruik, voornamelijk blowen. Hun verhalen maken duidelijk dat bij iedere jongere met LVB de aanloop naar het middelengebruik anders is. En bij iedere jongere verloopt het proces naar de verslavingszorg anders. Iedere jongere is uniek en heeft een op haar of zijn behoeften afgestemde aanpak nodig. Het blijft belangrijk aandacht te besteden aan het verhogen van de motivatie van de jongeren om hulp te zoeken tot de tijd rijp is de stap naar behandeling van hun middelengebruik (weer) te zetten. Een factor die kan bijdragen aan verandering in het middelengebruik is het meer volwassen willen of moeten worden, regie willen hebben over het eigen leven. Eenmaal gestopt met gebruik is dagbesteding van belang voor het herstelproces.