Onderzoeker Thomas Martinelli mocht wat vertellen over het onderzoek naar taal en stigmatisering van mensen met een verslaving en/of psychische aandoeningen in het recente nummer van Lef Magazine. Hij en zijn collega’s hoorden vaak dat taal erg belangrijk is als het gaat om wel of niet stigmatiseren en hij wilde daar verder onderzoek naar doen. In een onderzoek gebruikten zij vier ‘soorten’ taal, namelijk: stoornis-eerst taal (Mieke is een alcoholist), persoon-eerst taal (Mieke heeft een alcoholverslaving), slachtoffertaal (Mieke lijdt aan een alcoholverslaving) en hersteltaal (Mieke is in herstel van een alcoholverslaving). De deelnemers kregen willekeurig één van de talen toegewezen en daarna werden er vragen gesteld over hoe zij bijvoorbeeld vonden in hoeverre Mieke zelf schuldig was aan haar problemen.

Download artikel (Pdf)