Het project Meet the Parents in Almere Poort richt zich op eenoudergezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel van Meet the Parents is het versterken van eenoudergezinnen, want zij ervaren vaker dan meeroudergezinnen stress. Dit document geeft een update van het verloop van het project.