Auteurs: Auteurs: Cas Barendregt, Alex Boonstra, Renate Spruijt en Elske Wits

Meet the Parents is een sociale interventie die zich richt op het ondersteunen van ouders die er in de opvoeding alleen voor staan, en op het versterken van hun netwerk. Onder het motto: ontspannen, ontmoeten en ondersteunen faciliteert Meet the Parents wekelijkse contacten en gezamenlijke sociale en sportieve activiteiten. Dit handboek is het resultaat van drie jaar ervaring met Meet the Parents.

De interventie is ontwikkeld omdat eenoudergezinnen zich vaker in een sociaal kwetsbare situatie bevinden dan meeroudergezinnen. In de huidige vorm ligt de uitvoering bij een sociaal werker van een wijkteam, ondersteund door een welzijnsorganisatie. De aanpak is mede door de ouders zelf ontwikkeld.

In dit handboek beschrijven we wat Meet the Parents is, wat nodig is om het project succesvol te maken en waarmee de keuzes van de interventie zijn onderbouwd. Het handboek is bedoeld voor alle professionals en vrijwilligers die in hun wijk, buurt of stad(sdeel) eenoudergezinnen willen ondersteunen.